Colegiul Naţional Emil Racoviţă
 

Festivitatea de deschidere a anului şcolar va avea loc luni 15-09-2014, ora 9:30.

 

Ordine ale ministrului privind organizarea examenelor naționale

Evaluare națională la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a

O.M.E.N. 3334/2014 - ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2013-2014

Evaluare națională pentru elevii clasei a VIII-a

O.M.E.N. 4924/2013 - ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2013-2014
O.M.E.N. 4924/2013 - Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2013-2014

O.M.E.C.T.S. 4801/ 31.08.2010 - Metodologie evaluare naţională

Admitere în învățământul liceal

O.M.E.N. 4925/2013 - ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2014-2015
O.M.E.N. 4925/2013 - Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015

O.M.E.N. 4925/2013 - Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2014-2015

O.M.E.C.T.S.4802/ 31.08.2010 - Metodologie admitere

Bacalaureat

O.M.E.N. 4923/2013 - ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2014

O.M.E.N. 4923/2013 - Calendarul examenului de bacalaureat național – 2014

O.M.E.N. 4923/2013 - Programa de examen pentru disciplina limba și literatura română.

O.M.E.N. 4923/2013 - Programa de examen pentru evaluarea competențelor digitale

O.M.E.C.T.S. 4799/31.08.2010 - Metodologie bacalaureat

 

 

Structura anului şcolar 2013-2014

O.M.E.N. 3818/2013 privind sructura anului şcolar 2013-2014

 

Transferul elevilor 2014 : test - 2 septembrie 2014 ora 9