Structura anului şcolar 2017-2018

O.M.E.N. 3.382/24.02.2017 privind sructura anului şcolar 2017-2018