Clasa pregătitoare 2021-2022

  • Pentru anul şcolar 2021-2022 planul de şcolarizare cuprinde 3 clase pregătitoare a câte 22 de elevi, total 66 de elevi.
  • Activitatea claselor pregătitoare se va desfăşura în clădirea CNER pentru învăţământ primar din strada Horea nr.52.

>> IMAGINI <<

  • O.M.E.C. nr. 3473 / 2021 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar.

  • Anexa 1,2,3 - Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar.
  • Anexa 3 - declarația tip pe propria răspundere, cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere.